Wszystko wskazuje na to, że Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince jest najbardziej wiekową strażą w okolicy. Prawda, że brak na ten temat źródeł kronikarskich, lecz istnieją dwie bezsporne daty na podstawie, których daje się ustalić jej ponad stuletnie istnienie.

Pierwsza data to rok 1888 umieszczony przez straż na pierwszej ręcznej pompie druga data to rok 1897 wyszyty na pierwszym sztandarze organizacyjnym, najcenniejszej pamiątce straży.

Miała straż w Brzezince w ciągu swojego istnienia okresy wzlotów i lata zastojów. Ku chwale druhów należy zapisać to, że nie dopuścili do jej rozwiązania.

Pierwszym pamiętnym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince był Piotr Dziedzic, który pełnił obowiązki do 1920 r. W latach 1920-1939 komendantem był Jan Wacław, a w czasie niemieckiej okupacji sztandar przechowywał druh Józef Kowalówka i przypuszczalnie on był komendantem.

Prezesem pierwszego zarządu w latach 50-tych był Antoni Buchała, kierownik miejscowej szkoły, komendantem Józef Warmuz, zastępcą Tadeusz Ciepły, sekretarzem Franciszek Zając, skarbnikiem Czesław Kowalówka, trębaczem Józef Orzechowski.W tym czasie wybudowano skromną remizę ze świetlicą. Lata 1960 - 1980 okres dość długiej stagnacji w działalności OSP. Ożywienie działalności nastąpiło w 1983 r., kiedy prezesem został Tadeusz Kapusta, komendantem Edward Ciepły a jego zastępcą Janusz Smajek. W 1985r. OSP w Brzezince otrzymuje pierwszy samochód LUBLIN i używaną motopompę. W 1992 r. samochód Lublin zostaje odstąpiony do OSP w Kopytówce, a Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince kupuje beczkowóz STAR 244 GBA. W 1990 r. został wybrany nowy zarząd w składzie: prezes - Jan Adamus, naczelnik- Tadeusz Smajek, z-ca naczelnika - Marek Lenart, skarbnik- Tadeusz Kapusta, sekretarz - Mieczysław Grzesiak, gospodarz - Wacław Hubisz oraz Komisja rewizyjna w składzie:Józef Bębenek, Jacek Kowalówka i Aleksander Lenart.

1998 r. Brzezinka świętowała 100-lecie OSP i przy tej okazji został poświęcony nowy nabytek - wóz strażacki Nysa. W 2000 r. jednostka wzbogaciła się o kolejny samochód marki RENAULT otrzymany z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. We własnym zakresie dokonano  remontu i modernizacji. W 2001 r. jednostkę pogrążyła żałoba. Zmarł, w wieku 39 lat,  naczelnik OSP druh Tadeusz Smajek. W 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana zarządu. Jego członkami zostali wybrani:prezes - Jan Adamus, naczelnik - Janusz Smajek, z-ca naczelnika - Marek Lenart, skarbnik- Józef Kubicki, gospodarz - Jan Krzeszowiak. W skład Komisji rewizyjnej weszli: Jacek Kowalówka, Janusz Ciężadlik oraz Aleksander Lenart W 2002 r. do Brzezinki wjechał duży czerwony samochód marki SCANIA, kolejny nabytek  jednostki. W 2002 r. po rezygnacji Jana Adamusa z funkcji Prezesa OSP został zmieniony Zarząd:

Prezes -Marek Lenart
Naczelnik-Janusz Smajek
Z-ca naczelnika – Mariusz Michniak
Sekretarz -Janusz Ciężadlik
Skarbnik – Józef Kubicki
Gospodarz – Jan Krzeszowik
Członek zarządu -Grzegorz Morek
Komisja Rewizyjna:
Mirosław Mądry
Damian Starowicz
Roman Morek

Najnowszym nabytkiem jest  samochód pożarniczy Gazela przystosowany do ratownictwa drogowego. Poświęcenie i oddanie samochodu do użytku nastąpiło 07.10.2006 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince od 15.V 1997  roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Obecnie na wyposażeniu jednostki znajdują się:
- samochód Scania GCBA4/16
- samochód Stayer GBArt
- zestaw ratownictwa drogowego – LUKAS
- motopompa PO5 - szt. 2
- motopompa pływająca – NIAGARA
- motopompa szlamowa – HONDA WZ30
- motopompa – ANDORIA MSP363
- agregat wodny - HL200
- agregat prądotwórczy – HONDA EC220
- agregat prądotwórczy – BOSH
- piła do drewna – HUSQWARNA
- piła do drewna – PARTNER
- piła do stali - TEKSTRON

2005 - 2016 rok - INFO WKRÓTCE

 

2016 rok:

1) Zebranie Walne - Wyborcze

   Nowy zarząd na kadencję 2016-2021 r. W nowych władzach znaleźli się:
Prezes – dh Marek Lenart
Naczelnik – dh Janusz Smajek
Zastępca Naczelnika – dh Paweł Jędrocha
Sekretarz – dh Janusz Ciężadlik
Skarbnik – dh Józef Kubicki
Członek Zarządu - dh Szymon Koźbielak - Opiekun MDP

Gospodarz obiektu - Mirosław Mądry

Komisja Rewizyjna w składzie:
dh Karol Kowalówka, dh Wojciech Frejc, dh Dariusz Wojtaszczyk

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
dh Marek Lenart, dh Janusz Smajek, dh Janusz Ciężadlik, dh Mirosław Mądry, dh Szymon Koźbielak

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP: dh Marek Lenart, dh Janusz Smajek

 Na zebraniu zostały wręczone odznaczenia za wysługi lat:

dh Marek Lenart
dh Mieczysław Grzesiak
dh Karol Kowalówka
dh Grzegorz Przybyło
dh Wojciech Frejc

 

2021 rok:

1) Zebranie Walne - Wyborcze

   Nowy zarząd na kadencję 2021-2026 r. W nowych władzach znaleźli się:

Prezes – dh Marek Lenart
Naczelnik – dh Janusz Smajek
Zastępca Naczelnika – dh Szymon Koźbielak
Sekretarz – dh Janusz Ciężadlik
Skarbnik – dh Józef Kubicki
Członek Zarządu - dh Piotr Lenart
Opiekun MDP - dh Szymon Koźbielak
Gospodarz obiektu - Mirosław Mądry

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący KR - dh Gabriel Bolech
Sekretarz KR - dh Karol Kowalówka
Członek KR - dh Wojciech Frejc

Na zebraniu zostały wręczone Odznaki HDK za oddanie:
 12 litrów krwi:
 dh Szymon Koźbielak