Prezes OSP

dh Marek Lenart - 696 425 884

Naczelnik OSP

dh Janusz Smajek - 698 194 707

Gospodarz obiektu OSP

dh Mirosław Mądry - 660 631 013

Administrator strony www

dh Szymon Koźbielak - 510 425 170