Telefon: 510-425-170

Email: ospbrzezinka@o2.pl

Nasza jednostka w 2015r. wzięła udział w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie "Bezpieczny strażak". W ramach programu zakupiono trzy komplety umundorowania bojowego. W skład kompletu wchodzi ubranie specjalne, kominiarka niepalna, hełm strażacki, rękawice strażackie, buty strażackie bojowe. Całkowity koszt programu to 9000 zł z czego dotacja WFOŚiGW w Krakowie wyniosła 50% tj. 4500 zł, pozostała kwota 4500 zł została sfinansowana ze środków własnych OSP Brzezinka.

ML