Telefon: 510-425-170

Email: ospbrzezinka@o2.pl

06 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince. wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RR, mł. bryg. Wojciech Grzybczyk -Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Zdzisław Orgal – Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RR, Janusz Ciężadliki – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwii "Dar Serca" działającego przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP, Mirosław Mądry- Radny Gminny oraz Sołtys wsi Brzezinka.
 Na tego rocznym zebraniu został wybrany nowy zarząd na kadencję 2016-2021 r. W nowych władzach znaleźli się:
Prezes – dh Marek Lenart
Naczelnik – dh Janusz Smajek
Zastępca Naczelnika – dh Paweł Jędrocha
Sekretarz – dh Janusz Ciężadlik
Skarbnik – dh Józef Kubicki
Członek Zarządu - dh Szymon Koźbielak - Opiekun MDP

Gospodarz obiektu - Mirosław Mądry


 Komisja Rewizyjna w składzie:
dh Karol Kowalówka, dh Wojciech Frejc, dh Dariusz Wojtaszczyk

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
dh Marek Lenart, dh Janusz Smajek, dh Janusz Ciężadlik, dh Mirosław Mądry, dh Szymon Koźbielak

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP: dh Marek Lenart, dh Janusz Smajek

 Na zebraniu zostały wręczone odznaczenia za wysługi lat:

dh Marek Lenart
dh Mieczysław Grzesiak
dh Karol Kowalówka
dh Grzegorz Przybyło
dh Wojciech Frejc